pizza.bydgoszcz.by

Reklama

Najnowsze artykuły:

Office 2016 to pakiet biurowy stworzony przez firmę Microsoft. W jego skład wchodzi kompletny zestaw narzędzi przeznaczony zarówno dla użytkowników domowych jak i wymagających firm: edytor tekstu, ...

Program ma ruszyć od września. Projektowane rozwiązanie ma też uniemożliwić ... lista ma być sukcesywnie wydłużana – zapowiadał szef resortu. W 2016 r. na realizację programu przewidziano 125 mln zł, ...

podzleceń. Przedmiotowe przepisy wejdą w życie 3 września 2016 r. Rozporządzenie MRPiPS w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z ...

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku Rozporządzenie z dnia 01 września 2016 opublikowano w Dzienniku Ustaw 05 września 2016 Przeczytaj ...

Ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia ma obowiązywać od września 2016 r. Do tego czasu ma być gotowy wykaz bezpłatnych leków dla seniorów. Każdy, kto ukończył 75. rok życia, ...

Przepisy powołujące ten rejestr weszły w życie 8 września 2016 r. Rejestr spadkowy, czyli publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, będzie funkcjonował na bazie istniejącego ...

Od 8 września 2016 r. obowiązują nowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników. Poniżej procedura postępowania w przypadku zajęcia wynagrodzenia pracownika. Wstrzymanie egzekucji nie ...

Od 18 września 2016 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady delegowania pracowników za granicę oraz przyjmowania ich w naszym kraju. To efekt wejścia w życie Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach ...

Dz.U.2016.1507 Wewnętrzna organizacja i tryb pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie. Dz.U.2016.1506 t.j. Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Dz.U.2016.1505 Zmiana rozporządzenia w sprawie ...

Od 1 września 2016 r. pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będą musieli podpisać z nim umowę o pracę lub potwierdzić pracownikowi podstawowe ustalenia związane z zawarciem umowy o pracę, ...

Dz.U.2016.1570 t.j. Wyroby budowlane. Dz.U.2016.1569 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w...

pizza.bydgoszcz.by | Bitcoin | Bank

Copyright © 2023. All Rights Reserved.