pizza.bydgoszcz.by

Reklama

Najnowsze artykuły:

W ramach prowadzonego przez prokuraturę postępowania przygotowawczego chcę złożyć wniosek dowodowy o zbadanie sporządzanych przez bank nagrań telefonicznych zleceń zawarcia transakcji walutowych ...

Wpływy uzyskane przez jednostkę budżetową z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków finansowych stanowią źródło dochodów własnych gminy. Podlegają one zarachowaniu na dochody budżetu jednostki ...

Co do zasady opłatę za gwarancję udzieloną przez bank ewidencjonuje się w księgach rachunkowych jako koszt operacyjny na koncie - usługi obce. Gwarancja udzielona przez bank ma na celu uwiarygodnienie ...

Portal Bankier.pl opisał problemy kredytobiorców, którzy zostali w Getin Noble Banku po podziale, do jakiego doszło w wyniku przymusowej... Kto jest winny? - Właściciele banku, w tym i ...

Sesje wychodzące z banku Nest Bank - czyli godziny graniczne, w których bank zaksięgowany przelew wychodzący przekazuje do rozliczenia międzybankowego.

Sesje wychodzące z banku Alior Bank - czyli godziny graniczne, w których bank zaksięgowany przelew wychodzący przekazuje do rozliczenia międzybankowego.

W piątek upadł Bank Doliny Krzemowej, 16. największy bank w USA, a w niedzielę nowojorski Signature, który zajmował się kryptowalutami. Władze próbują tonować nastroje, ale panika się rozkręca.

Banki w Polsce mają wystarczające poziomy kapitałów własnych i solidną bazę depozytów, więc obawy o utratę płynności banków nie mają raczej uzasadnienia. To właśnie tzw. run na bank (masowe wypłacanie ...

Komisja Europejska monitoruje sytuację po upadku amerykańskiego banku technologicznego Silicon Valley Bank (SVB). Jej zdaniem jego obecność na terenie Unii Europejskiej była jednak 'bardzo ograniczona ...

OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions – urząd nadzoru nad instytucjami finansowymi) wprowadził „ochronę kredytodawców, przejmując czasową kontrolę nad aktywami ...

pizza.bydgoszcz.by | Bitcoin | Bank

Copyright © 2023. All Rights Reserved.