pizza.bydgoszcz.by

Menu

Reklama

Najnowsze artykuły:

Bank centralny w Szwajcarii z powodu rozpędzającej się inflacji będzie podnosił stopy procentowe. I choć potrzeba podwyżek jest wyraźnie mniejsza niż w Polsce, to będą one przeszkadzać ...

W obliczu pandemii, wojny na Ukrainie i wysokiej inflacji rośnie potrzeba konsolidacji i wzmocnienia narzędzi antykryzysowych w strefie euro. Szansa na to pojawiła się na początku maja, gdy szef Eurog ...

Atos może już nie być taki jak dotychczas. Wczoraj gruchnęła wiadomość o możliwym podziale firmy, mianowianiu dwóch nowych zastępców CEO i rezygnacji CEO (który urzęduje od zaledwie pięciu miesięcy).

Integralną częścią strategii biznesowej Santander Bank Polska jest Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking. Jej filary to: troska o środowisko i rozwój zielonej oferty, inkluzywna b ...

On Tuesday, MEPs criticized Ursula von der Leyen for being too lenient with Poland's right-wing government. The rule of law conditions written into the Polish National Recovery Plan, they argued, are ...

Czy widzicie już takie sygnały? Jeśli chodzi o to, co dzieje się z portfelami kredytowymi, patrząc zarówno przez pryzmat NPL (non performing loans), jak i day past due, czyli opóźnienie w spłacie, to ...

On Monday, Poland's President signed an amendment to the law on the Supreme Court that abolishes the contested Disciplinary Chamber for judges. Changing the judicial disciplinary regime is a necessary ...

„TOP GUN: MAVERICK”(131’) 17.VI /pt/: 14:45, 19:45 18.VI /sob/: 19:45 19.VI /ndz/: 15:10, 20:00 20.VI /pn/: 19:45 21.VI /wt/: 19:45 22.VI /śr/: 19:45 23.VI ...

„TOP GUN: MAVERICK”(131’) 17.VI /pt/: 14:45, 19:45 18.VI /sob/: 19:45 19.VI /ndz/: 15:10, 20:00 20.VI /pn/: 19:45 21.VI /wt/: 19:45 22.VI /śr/: 19:45 23.VI ...

The Eurogroup issued a statement to welcome Greece’s exit from enhanced surveillance framework on 20 August 2022.

pizza.bydgoszcz.by | Bitcoin | Bank

Copyright © 2022. All Rights Reserved.